Steeds meer werkgevers werken met een mobiliteitsbudget of zijn de mogelijkheden van een budget aan het verkennen. Een mobiliteitsbudget biedt kansen om de tevredenheid van werknemers te vergroten, mobiliteitskosten te verlagen en de milieu-impact te beperken. De gekozen vorm en wijze van implementatie hebben een grote invloed op het succes. Welk mobiliteitsbudget past bij uw organisatie?

 

AFZIEBUDGET

Uw medewerker ziet af van een leaseauto en krijgt het bedrag dat hij anders zou besteden aan die leaseauto maandelijks bruto uitgekeerd. Omdat u een vaste vergoeding overeenkomt is deze vorm makkelijk te beheren. Ook zit u niet meer vast aan contracten.

Nadelig voor uw medewerkers is dat de fiscus de vergoeding aanmerkt als loon en daarom  loonbelasting heft over het budget waardoor het netto te besteden budget van de werknemer een stuk lager is. Daar staat tegenover dat er geen fiscale bijtelling meer van toepassing is voor de werknemer.

Voor u als werkgever heeft het naast de mogelijke stijging van werkgeverslasten nog een ander nadeel. U verliest namelijk de grip over de mobiliteit van uw werknemers en bestaat de kans dat zij in oude, vervuilende en onveilige auto’s gaan rijden.  Voor functionele leaseauto’s (1) is een afziebudget zelden een reële optie. De vaste maandelijkse vergoeding maakt het voor de werknemer aantrekkelijk om (zakelijke) kilometers te vermijden. Minder kilometers resulteren immers in een hoger restbudget!

 

VRIJE KEUZE MOBILITEIT

Als werkgever stelt u kaders waarbinnen de medewerkers mogen kiezen, vervolgens kan de medewerker zelf beslissen hoe het budget wordt besteed. Wil deze liever een fiets dan een auto, dan kan dat, of een combinatie van een auto, fiets, scooter en openbaar vervoer? U bepaalt wat er gekozen mag worden, de medewerker bepaalt wat hij kiest.

Voordeel van deze regeling is dat u alle kaders eenmalig online inregelt en dat de medewerker alle keuzevrijheid krijgt. Een nadeel is dat sturing gebruik van de mobiliteit beperkt mogelijk is, denk hierbij aan; privékilometers, brandstofverbruik, brandstofkosten, gebruik van alternatieve mobiliteitsvormen, etc. Hiervoor zijn aanvullende maatregelen noodzakelijk.

 

KILOMETERBUDGET

Binnen dit budget worden zowel de vaste als de variabele kosten vastgelegd als norm. Onder de vaste kosten vallen de zaken die voor een bepaalde looptijd worden ingezet zoals een leaseauto,  -scooter of een OV-abonnement. Onder variabele kosten vallen de kosten die per kilometer of actie worden afgerekend zoals brandstof, elektriciteit, meer- of minderkilometers en individuele treinreizen.

Goede benchmarks en normen zorgen dat uw gestelde doelen worden behaald. Daarbij heeft de medewerker de volledige controle over de besteding van zijn budget. Nadeel van een kilometerbudget is dat er veel zaken gemeten en gecontroleerd moeten worden wat een hoge workload tot gevolg kan hebben.

 

MOBILITEITSBUDGET IETS VOOR U?

Er is geen beste of slechtste mobiliteitsregeling. Het is belangrijk dat u een oplossing kiest die bij uw organisatie en doelstellingen past. Hulp bij het slim inrichten van een mobiliteitsbeleid? Vraag de whitepaper “De 5 voorwaarden voor een modern mobiliteitsbeleid” aan voor tips bij het vormgeven van een modern mobiliteitsbeleid of neem contact op met uw mobiliteitsprovider.

[1] Service auto’s, transport, ambulante medewerkers en accountmanagers.