Als ‘Best Workplace’ heeft ALD Automotive oog voor de duurzame inzetbaarheid van haar medewerkers. Zo is onlangs een Risico- Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) uitgevoerd, hebben medewerkers een zit-instructie ontvangen en wordt er wekelijks fruit aangeboden op de werkvloer.

Maar duurzame inzetbaarheid gaat verder. Zo zijn er binnen het HR-beleid voorwaarden geschapen voor persoonlijke groei, welzijn, gezondheid en vitaliteit van medewerkers. Daarom is een vitaliteitsscan, de ALD Vitality Check, aangeboden aan alle medewerkers van ALD Automotive. De check bestaat uit een vragenlijst, een gezondheidsonderzoek, terugkoppeling, mogelijke vervolgacties voor de medewerker en een persoonlijk adviesgesprek. Medewerkers kunnen hun persoonlijk profiel inzien via een online platform, met direct inzichtelijk aan welke (aan gezondheid gerelateerde) parameter aandacht besteed zou kunnen worden.

Op basis van de groepsuitkomsten van deze vitaliteitsscan en de geformuleerde doelstellingen op het gebied van duurzame inzetbaarheid, wordt door een hiervoor aangestelde projectgroep een plan van aanpak opgesteld. Uiteraard is het gehele onderzoek vertrouwelijk en worden de gegevens alleen op organisatieniveau met ALD Automotive gedeeld.

ALD Vitality