ALD Expertise in de startblokken!

Per 1 december 2017 starten wij met ALD Expertise, het nieuwe programma voor kennisontwikkeling binnen ALD Automotive. Met een team collega’s hebben wij tien kennisgebieden gedefinieerd. Per kennisgebied zijn ook experts benoemd; collega’s met veel kennis over dat specifieke onderwerp. Zij maken het vereiste kennisniveau en de hierover aanwezige informatie niet alleen inzichtelijk, maar brengen en houden dit onder de aandacht bij de collega’s.

De experts hebben per kennisgebied beknopt beschreven over welke kennis, inzichten en vaardigheden elke collega minimaal zou moeten beschikken nadat hij of zij zich in het kennisgebied verdiept heeft.

Kennis voor iedereen

Alle medewerkers zullen –binnen hun eigen team- de komende maanden met minimaal één kennisgebied van ALD Expertise aan de slag gaan. De experts hebben zowel documentatie als  werkvormen binnen onze organisatie verzameld. Ook waar nodig, is nieuwe content ontwikkeld over het specifieke onderwerp. Per kennisgebied worden kennissessies  georganiseerd, maar ook worden diverse presentaties en quizzen aangeboden die je bijvoorbeeld als team kunt doornemen of spelen. Op verzoek kan een expert aansluiten bij je team, om de kennis over een specifiek onderwerp op uitgebreider manier verder te bespreken. Dit is slechts het begin, het aanbod wordt de komende maanden door de diverse expertteams uitgebreid.

Begin 2018 kunnen er ook persoonlijke leerdoelen gesteld worden, gekoppeld aan dit kennisontwikkelingsprogramma. Al met al een mooie start van het nieuwe jaar om de aanwezige kennis binnen ALD Automotive te gebruiken om onze doelstellingen en de optimale klantbeleving te kunnen realiseren!